Vòng cổ chó mèo size nhỏ

30.000 

Thú cưng thả rong ngoài đường rất dễ lạc mất. Lúc dắt chúng đi dạo mà chỉ đi tay không còn nguy hiểm hơn, vì không kiểm soát được bé cưng.

Vòng cổ chó mèo size nhỏ
Vòng cổ chó mèo size nhỏ

30.000