Đồ chơi nhồi bông trái cây cho thú cưng

20.000 25.000 

Công dụng: đồ chơi cho thú cưng, giúp đễ dàng giao tiếp với thú cưng, Để thú cưng ngửi và ném ra xa

đồ chơi nhồi bông trái cây cho chó mèo
Đồ chơi nhồi bông trái cây cho thú cưng