Đồ chơi dây thừng gặm dễ dàng thú cưng

13.000 

Công dụng: đồ chơi cho thú cưng, giúp đễ dàng giao tiếp với thú cưng, Để thú cưng ngửi và ném ra xa

đồ chơi dây thừng cho thú cưng gặm
Đồ chơi dây thừng gặm dễ dàng thú cưng

13.000