Đồ Chơi Chip Gà Vàng Nhỏ

25.000 

ĐỒ CHƠI CHIP GÀ VÀNG LÀ KIỂU ĐỒ CHƠI CHO CHÓ CHẤT LIỆU CAO SU, SẢN PHẨM MỀM ĐỄ GẶM CHO CẢ CHÓ VÀ MÈO. ÂM THANH MÔ PHỎNG TƯƠNG ĐỐI GIỐNG VỚI TIÊNG GÀ MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM ẤN TƯỢNG MỚI LẠ, HẤP DẪN

Đồ Chơi Chip Gà Vàng Nhỏ
Đồ Chơi Chip Gà Vàng Nhỏ

25.000