Đồ chơi bóng su đan có chuông cho thú cưng

25.000 

Công dụng: đồ chơi cho thú cưng, giúp đễ dàng giao tiếp với thú cưng, Để thú cưng ngửi và ném ra xa

đồ chơi bóng cao su có chuông dễ gặm cho thú cưng
Đồ chơi bóng su đan có chuông cho thú cưng

25.000