Bát ăn yến mạch nhiều màu

35.000 

bát ăn nhiều màu sâu lòng yến mạch giúp đựng thức ăn dễ dàng, có thể đựng nước và hạt nhiều hơn

Bát ăn yến mạch nhiều màu
Bát ăn yến mạch nhiều màu

35.000