Bát ăn màu tròn gấp gọn cho chó mèo du lịch size nhỏ

30.000 

Bát du lịch ,có thể gấp gọn ,tiện cho việc mang đi xa và có thể dùng làm đồ chơi cho thú cưng .

bát ăn màu sắc gấp gọn đi du lịch cho chó mèo
Bát ăn màu tròn gấp gọn cho chó mèo du lịch size nhỏ