Bát ăn đơn inox bọc nhựa màu

45.000 

bát ăn nhiều màu sâu lòng giúp đựng thức ăn dễ dàng, có thể đựng nước và hạt nhiều hơn

Bát ăn đơn inox bọc nhựa màu
Bát ăn đơn inox bọc nhựa màu

45.000