Bát ăn đôi hoạ tiết màu trắng

40.000 

bát ăn đôi giúp phân chia thức ăn dễ dàng, có thể đựng nước và hạt tiện lợi

Bát ăn đôi hoạ tiết màu trắng
Bát ăn đôi hoạ tiết màu trắng

40.000